R. Ž. Foto stránky


Plavecké preteky - PK Delfín
Plaváreň Pasienky - Bratislava
14.12.2008

preteky081214_039.jpg (184781 bytes)

preteky081214_002.jpg    preteky081214_003.jpg    preteky081214_004.jpg    preteky081214_005.jpg    preteky081214_006.jpg

preteky081214_010.jpg (169799 bytes)

preteky081214_009.jpg    preteky081214_011.jpg

preteky081214_012.jpg    preteky081214_020.jpg    preteky081214_022.jpg    preteky081214_024.jpg    preteky081214_027.jpg

preteky081214_028.jpg    preteky081214_029.jpg    preteky081214_030.jpg

preteky081214_034.jpg (145318 bytes)

preteky081214_035.jpg    preteky081214_037.jpg    preteky081214_039.jpg

preteky081214_040.jpg (165088 bytes)

preteky081214_041.jpg    preteky081214_042.jpg    preteky081214_044.jpg

preteky081214_045.jpg    preteky081214_048.jpg

preteky081214_049.jpg    preteky081214_050.jpg    preteky081214_051.jpg    preteky081214_052.jpg    preteky081214_054.jpg

preteky081214_053.jpg (190504 bytes)

preteky081214_055.jpg    preteky081214_056.jpg

preteky081214_057.jpg    preteky081214_058.jpg    preteky081214_059.jpg    preteky081214_060.jpg    preteky081214_061.jpg

preteky081214_062.jpg    preteky081214_063.jpg    preteky081214_064.jpg

preteky081214_065.jpg (173487 bytes)

preteky081214_067.jpg    preteky081214_069.jpg    preteky081214_070.jpg

preteky081214_072.jpg (150930 bytes)

preteky081214_071.jpg    preteky081214_073.jpg

preteky081214_074.jpg    preteky081214_076.jpg    preteky081214_077.jpg

preteky081214_078.jpg (162179 bytes)

preteky081214_080.jpg    preteky081214_081.jpg    preteky081214_083.jpg    preteky081214_084.jpg

preteky081214_086.jpg    preteky081214_087.jpg    preteky081214_088.jpg    preteky081214_089.jpg    preteky081214_090.jpg

preteky081214_093.jpg (166445 bytes)

preteky081214_092.jpg    preteky081214_094.jpg    preteky081214_099.jpg

preteky081214_100.jpg    preteky081214_101.jpg    preteky081214_104.jpg

preteky081214_102.jpg (182619 bytes)

preteky081214_108.jpg    preteky081214_109.jpg    preteky081214_110.jpg    preteky081214_111.jpg    preteky081214_112.jpg

preteky081214_113.jpg (159839 bytes)

preteky081214_114.jpg    preteky081214_115.jpg    preteky081214_116.jpg    preteky081214_117.jpg    preteky081214_118.jpg

preteky081214_119.jpg (198554 bytes)

preteky081214_121.jpg    preteky081214_133.jpg

preteky081214_136.jpg    preteky081214_140.jpg    preteky081214_142.jpg    preteky081214_143.jpg

preteky081214_144.jpg (198345 bytes)

preteky081214_145.jpg    preteky081214_147.jpg    preteky081214_148.jpg

preteky081214_151.jpg (139275 bytes)

preteky081214_152.jpg    preteky081214_153.jpg    preteky081214_154.jpg    preteky081214_155.jpg    preteky081214_156.jpg    preteky081214_157.jpg

preteky081214_159.jpg    preteky081214_160.jpg    preteky081214_162.jpg    preteky081214_165.jpg    preteky081214_168.jpg

preteky081214_166.jpg (131425 bytes)

preteky081214_170.jpg    preteky081214_171.jpg    preteky081214_172.jpg    preteky081214_175.jpg

preteky081214_178.jpg    preteky081214_180.jpg    preteky081214_190.jpg    preteky081214_191.jpg

preteky081214_194.jpg (221180 bytes)

preteky081214_196.jpg    preteky081214_198.jpg    preteky081214_199.jpg    preteky081214_201.jpg

preteky081214_214.jpg    preteky081214_217.jpg

preteky081214_219.jpg (148589 bytes)

preteky081214_220.jpg    preteky081214_221.jpg    preteky081214_222.jpg    preteky081214_224.jpg    preteky081214_225.jpg

preteky081214_236.jpg (151658 bytes)

preteky081214_234.jpg    preteky081214_237.jpg

preteky081214_239.jpg (121353 bytes)

preteky081214_238.jpg    preteky081214_240.jpg

preteky081214_243.jpg    preteky081214_245.jpg    preteky081214_246.jpg

preteky081214_249.jpg (182411 bytes)

preteky081214_247.jpg    preteky081214_248.jpg    preteky081214_254.jpg    preteky081214_255.jpg    preteky081214_256.jpg

preteky081214_258.jpg    preteky081214_259.jpg

preteky081214_261.jpg    preteky081214_262.jpg    preteky081214_263.jpg

preteky081214_264.jpg (136430 bytes)

preteky081214_265.jpg    preteky081214_266.jpg    preteky081214_267.jpg

preteky081214_268.jpg (159919 bytes)

preteky081214_269.jpg    preteky081214_270.jpg    preteky081214_271.jpg    preteky081214_274.jpg

preteky081214_273.jpg (147035 bytes)

preteky081214_276.jpg    preteky081214_278.jpg    preteky081214_279.jpg    preteky081214_280.jpg    preteky081214_281.jpg

preteky081214_282.jpg    preteky081214_283.jpg    preteky081214_285.jpg    preteky081214_287.jpg    preteky081214_294.jpg    preteky081214_297.jpg

preteky081214_298.jpg (159116 bytes)

preteky081214_299.jpg    preteky081214_300.jpg    preteky081214_301.jpg

preteky081214_303.jpg (149034 bytes)

preteky081214_302.jpg    preteky081214_304.jpg


::home

(c) 2003-2017 Mgr. Richard Žiška. Všetky práva vyhradené (All Rights Reserved).
mailto: info@rzfoto.sk